Почетак » Вести » Србија » Електронско фактурисање значи брже плаћање и бољу наплату ПДВ-а
ja-serbia.org

Електронско фактурисање значи брже плаћање и бољу наплату ПДВ-а

До 25. фебруара траје јавна расправа о Нацрту такона о електронском фактурисању. Једна од погодности електронских фактура је брже плаћање, као и сузбијање сиве економије јер оне помажу у контроли наплате пореза. Обавеза електронског фактурисања односиће се на све обвезнике који су у систему пореза на додату вредност (ПДВ).

„Е-фактура (електронска фактура) је потпуно дигитална фактура која се преноси с једне апликације (издаваоца) на другу (прималац) без физичког облика (испис)“, објашњава за Нову економију Сандра Родић са УСАИД Пројекта сарадње за економски развој.

Пројекат је пружао техничку подршку Министартсву финансија у оквиру Радне групе за увођење централизоване платформе за електронске фактуре.

Она објашњава да е-фактура има сва поља података које фактура уобичајено садржи: издаваоца, примаоца, бројеве фактуре, датуме, ставке рачуна и вредности ПДВ-а, као и да ће се електронска фактура издата посредством новог система сматрати извршном исправом.

Сандра Родић наглашава да је пропис још у фази нацрта као и да многе области као што је, на пример, начин и поступак регистровања за приступ систему тек треба да се ближе уреде подзаконским актима.

Према њеним речима, из угла саме привреде, њиховим коришћењем, постиже се ефикасност, транспарентност, смањује се могућност грешака у размени и обради података, а постиже се и брже плаћање.
„Сва правна лица и предузетници који су у систему ПДВ-а, биће у обавези да примају и шаљу све фактуре кроз систем електронских фактура“, напомиње саговорница нашег портала.

Према њеним речима ту спада и накнадано евидентирање оних фактура које су послате или су добијене ван система (у случају када је у питању трансакција са лицем које није обвезник ПДВ-а).

Наглашава да фактура неће моћи да буде прокњижена, односно наплаћена уколико није добијена на начин који је регулисан законом, као и да је законом регулисано непоштовање прописаних обавеза.
ДА ЛИ ЋЕ БИТИ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА?

Што се тиче самих трошкова преласка на систем електронских фактура, Сандра Родић каже да је планирано да приступ централном систему електорнских фактура буде једноставан, као и да не би требало да захтева значајна улагања од стране привреде.

„Систем/платформа (електронских фактура) биће отворена односно отвориће АПИ-је сервис који ће бити доступан свим корисницима“, напомиње саговорнца Нове економије.

Она додаје и да ће услуга слања и примања електронских фактура преко тог система бити бесплатна, а требало би да постоји и упутство за коришћење те платформе.

Напомиње и да ће фирме које имају мали број фактура бити у могућности да их директно унесу у систем електронских фактура.

Према њеним речима, уколико нека фирма има већи број фактура, имаће могућност да надогради свој информациони система и на тај начин може да аутоматизује комуникацију са системом електронских фактура.

Једна од могућности је како додаје наша саговорница и да фирма тај део посла повери информационом посреднику.

Сваки привредник ће на основу анализе моћи да донесе одлуку који му је модел исплативији у надоградњи система.

„Са друге стране, уштеде у времену и новцу на основу преласка на елекронско фактурисање су трајне“, каже Сандра Родић.

Напомиње и да Закон предвиђа увођење информационих посредника, који ће имати сагласност Министартсва финансија за пружање услуге издавања, евидентирања, обраде, примања, достављања и чувања електронских фактура.
КО ЋЕ КОРИСТИТИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ?

Наша саговорница објашњава да увођење електронских фактура има за циљ смањење такозвани ПДВ јаза. Државе су виделе да је најбољи начин сузбијања сиве економије праћење пријављивања ПДВ обавезе у реалном времену посредством система електронског фактурисања.

Додаје и да се за сва привредна друштва и предузетнике који су обвезници ПДВ-а уводи обавеза електонских фактура, укључујући и накнадано евидентирање оних фактура које су послате/добијене ван система ПДВ-а.

„Када је један субјекат у систему ПДВ-а а други (то) није, онда ће постојати обавеза онога који (то) јесте, да фактуру, уколико је издата/примљена ван система, накнадно евидентира у централни систем електронских фактура“, напомиње саговорница Нове економије.

Наглашава и да, на пример, код два предузетника паушалца, не постоји обавеза примања и слања фактура преко система електронских фактура.

„Укратко, ова лица могу да бирају да ли ће да користе папирне фактуре или ће одлучити да користе предности електронских фактура“, напомиње Родић.

Према речима Милице Петровић из агенције за рачуноводство Књишки мољац, тренутни закон не спречава слање електронске фактуре, од када је укинута обавеза печата 2012. године.

„Од тада нема проблема са тим, чак ни закон о ПДВ-у то није спречавао“, каже Милица.

Објашњава да се сходно томе електронска фактура признаје као уредан документ.

„Ми смо апсолутно прешли на електронске фактуре као и наши клијенти и то већ функционише“, каже саговорница Нове економије.

Према њеним речима, закон ће само увести нове ствари, као што су протоколи, додатна безбедност и формати за електронско фактурисање.

Она објашњава да се још не зна да ли ће бити додатних трошкова код увођења електронских фактура.
ЗБОГ ЧЕГА СЕ УВОДЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ?

Према речима Сандре Родић са растом глобалне економије покрећу се и нове услуге на тржишту, па се процењује да је глобални износ фактура око 550 милијарди годишње, од чега, како додаје, дигиталне фактуре чине 10%.

„Монетарна вредност тржишта услуга е-фактурисања у 2019. години била је 4,3 милијарде евра и очекује се раст од четири пута у наредних пет година“, напомиње саговорница Нове економије.

Према њеним речима, грубе процене говоре о томе да се половина свих фактура шаље приватним потрошачима, док се друга половина шаље предузећима и јавном сектору..

Додаје и да се половина свих фактура, отприлике шаље за промет услуга, док се друга половина шаље за промет робом.

Сандра Родић подсећа да током друге деценије 21. века, нордијске земље, земље централне Европе, као и земље Латинске Америке, све више покрећу развој услуга, стандардизују и јачају правну подршку за електронско издавање фактура.

„Гледајући ближе разлоге и покретаче из перспективе владе, главни разлог је јаз између ПДВ-а, борба против непријављеног ПДВ-а и ненаплаћених пореза“, напомиње саговорница Нове економије.

pixabay.com

Чедомир Савковић/Нова економија