Почетак » Вести » Србија » Просечан стан у новоградњи већи је него што бисмо помислили

Просечан стан у новоградњи већи је него што бисмо помислили

87,6 одсто станова биће грађено у зградама с три стана и више станова.
У децембру месецу 2020. издате су 2.172 грађевинске дозволе, што је за 8,3 одсто више него у истом периоду претходне године.

Од укупног броја дозвола издатих у децембру 79,1 одсто дозвола односи се на зграде, а 20,9 одсто на остале грађевине. Ако се посматрају само зграде, 74,1 одсто дозвола издато је за стамбене, а 25,9 одсто за нестамбене зграде, док се код осталих грађевина највећи део односи на цевоводе, комуникационе и електричне водове (69,7%).

Према дозволама издатим у децембру 2020. у Републици Србији, пријављена је изградња 2.608 станова, с просечном површином од 72,2 квадрата.

Од укупног броја станова у новим стамбеним зградама 10,5 одсто станова биће грађено у зградама с једним станом, с просечном површином од 150,1 квадрата, а 87,6 одсто станова биће грађено у зградама с три стана и више станова, и њихова просечна површина биће знатно мања и износиће 60,8 квадрата.

Предвиђена вредност радова новоградње у децембру 2020. износи 74,0 одсто од укупно предвиђене вредности радова. Посматрано према областима, највећа грађевинска активност очекује се у Београдској области, 15,5 одсто од предвиђене вредности новоградње, затим следе Зајечарска област (10,8 одсто), Средњобанатска област (10,5 одсто), Сремска област (8,5 одсто) и Јужнобачка област (6,5 одсто), док се учешћа осталих области крећу од 0,3 одсто до 5,9 одсто.

Ало