Почетак » Вести » Србија » Технолошки факултет Нови Сад: Одлагање медицинског (инфективног) отпада проузрокован Ковид-19 инфекцијом

Технолошки факултет Нови Сад: Одлагање медицинског (инфективног) отпада проузрокован Ковид-19 инфекцијом

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – Пре појаве Ковид-19 инфекције, у укупном загађењу животне средине медицински инфективни отпад није заузимао велики део, али је он свакако био и остао потенцијално међу најопаснијим врстама отпада. Стога је увек било потребно да се правилно поступа са оваквим отпадом, што је свакако био случај у свим медицинским установама где је све регулисано према важећим правилницама. Међутим, проглашењем пандемије почетком 2020. године, Светска здравствена организација је издала препоруке за обавезну употребу заштитних маски/рукавица као део свеобухватног пакета мера превенције и контроле ширења SARS-COV-2 вируса који проузрокује Ковид-19. Самим тим, потражња за маскама је резултирала у невиђеном порасту глобалне производње маски за лице базираних на полимерним материјалима. Најновији подаци управо говоре у прилог томе, анализирајући експанзију производње маски на бази полимерних материјала у Кини. У марту 2020. година Кина је производила око 200 милиона маски дневно, што је двадесет пута више него што је направила почетком фебруара исте године. Извештај Светске фондације за природу (WWF – World Wide Fund for Nature) из 2020. године упозорава да уколико би се само 1% маски неправилно уклониле и одбациле у природи, то би резултирало у драстичној контаминацији животне средине са преко 100 милиона маски на бази полимерних материјала месечно. Током 2020. године је произведено преко 50 милијарди комада заштитних маски, и самим тим количина медицинског отпада се неконтролисано повећала.

Мотивација за истраживањем је проистекла из жеље за подизањем свести становништва о правилном начину управљања медицинским отпадом и борбом са предрасудама које су настале током глобалне КОВИД пандемије, као и жељом за проналазак решења за новонастале проблеме.

Студенти завршне године Технолошког факултета Нови Сад, смера хемијског инжењерства и еко-енергетског инжењерства (Јелена Такач, Братислава Новковић, Нада Шолаја, Горан Пајић, Дарко Андрић и Ђорђе Васиљевић), под менторством доц. др Милице Хаднађев-Костић, су кроз пројектни задатак анализирали новонастале проблеме везане за одлагање медицинског инфективног отпада и понудили адекватна инжењерска решења проистекла из анкетирања становништва, као и неких државних инститиција, и представника из приватног сектора.

На основу резултата стиче се утисак да је Република Србија обезбедила довољан број заштитне опреме, као и спровела адекватну едукацију о начину коришћења ове опреме. Међутим, подизање свести о начину одлагања оваквог отпада, као и о последицама неправилног одлагања је изостала или је недовољна у неким старосним групама, на основу одговора 1050 испитаника. Ипак, потребно је нагласити да ово није изолован случај само у Републици Србији, већ у целом свету, што доказује велик број радова објављених у светским часописима који указују на ургентно покретање и решавање овог проблема. Такође, студенти су контактирали Јавна комунална предузећа, као и представнике из области заштите животне околине и управљање отпадом како би добили адекватне информације о постојању неке стратегије за колективно системско сакупљање и одлагање медицинског отпада генерисаног из становништва.

Главни закључак који се може извести јесте да, и ако је већина упозната са правилима одлагања заштитне опреме, многи их се не придржавају највероватније услед недостатка ресурса за њихово правилно одлагање што је проблем надлежних институција, као и услед недовољног информисања у вези штете по околину и очигледно неизбежне еколошке катастрофе светских размера.

Поменути студенти Технолошког факултета Нови Сад су 2. фебруара 2021. године успешно одбранили пројектни задатак пред уваженом комисијом стручњака: доктор специјалиста интерне медицине Срђан Гавриловић, проф. др Татјана Вулић и проф. др Јелена Павличевић.

This slideshow requires JavaScript.