Почетак » Вести » Друштво » Економија » У 2020. број предузетника био мањи за 25%

У 2020. број предузетника био мањи за 25%

Према подацима из Регистра привредних субјеката, на почетку 2021. године у Србији има укупно регистрованих 400.646 активних привредних субјеката и то 121.690 привредних друштава и 278.956 предузетника.

У 2020. години је забележен пораст у укупном броју регистрованих привредних субјеката за 9.879 субјеката у односу на почетак 2019. године.

У 2020. години је регистровано оснивање 9.176 привредних друштава и 29.810 предузетника, што је за 19 привредних друштава више него 2019. године, али и око 25% предузетника мање у поређењу са 2019. годином, наведено је на сајту Уније послодаваца Србије – послодавци Зрењанина.
Највише нових из области трговине и угоститељства

Највише привредних друштава основаних у 2020. години је регистровало делатности: неспецијализована трговина на велико, рачунарско програмирање, изградња стамбених и нестамбених зграда, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, друмски превоз терета, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, трговина на мало посредством поште или преко интернета, консултантске делатности у области информационе технологије, инжењерске делатности и техничко саветовање, изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, пише на сајту Републичке агенције за привредне регистре.

Највише предузетника је регистровало делатности: ресторани и покретни угоститељски објекти, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, фризерски и козметички салони, друмски превоз терета, одржавање и поправка моторних возила, услуге припремања и послуживања пића, остали непоменути специфични грађевински радови, рачунарско програмирање, инжењерске делатности и техничко саветовање, постављање подних и зидних облога.
Бришу се таксисти и фризери

Из Регистра привредних субјеката је прошле године избрисано 7.982 привредна друштва и 22.052 предузетника.

По службеној дужности је обрисано 5.797 друштава, након спроведеног поступка принудне ликвидације, као и 5.868 предузетника, према захтеву Народне банке Србије, због блокираних пословних рачуна у непрекидном трајању дуже од две године.

Поређења ради, у 2019. години је избрисано 27.163 привредна друштва и 23.593 предузетника. По службеној дужности је из регистра обрисано 24.380 привредних друштава, након спроведеног поступка принудне ликвидације, као и 5.315 предузетника, према захтеву НБС, пише на сајту Републичке агенције за привредне регистре.

Међу обрисаним привредним друштвима је највише било регистровано за делатности: неспецијализована трговина на велико, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, изградња стамбених и нестамбених зграда, друмски превоз терета, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, рачунарско програмирање, услуге припремања и послуживања пића, остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама, трговина аутомобилима и лаким моторним возилима.

Међу обрисаним предузетницима је највише било регистровано за делатности: рачунарско програмирање, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, такси превоз, услуге припремања и послуживања пића, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, делатност фризерских и козметичких салона, трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном, друмски превоз терета, одржавање и поправка моторних возила, производња остале одеће, подаци су Републичке агенције за привредне регистре.

Извор: Екапија