Почетак » Вести » Војводина » Више од три милијарде динара за капиталне инвестиције у Војводини

Више од три милијарде динара за капиталне инвестиције у Војводини

Управа за капитална улагања АП Војводине објавила је пет нових јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у више области, за које је обезбедила око 3,27 милијарди динара.

Како се наводи у саопштењу Управе, пројекти ће бити подржани у области саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода, локалног и регионалног економског развоја, основног образовања и васпитања и развоја спорта.

За подршку локалним самоуправама на територији АП Војводине у реализацији пројеката који доприносе развоју и унапређењу саобраћајне инфраструктуре, обезбеђена је 2,1 милијарда динара.

За подршку пројектима у области развоја спорта опредељено је 497 милиона динара, а средства су намењена за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације спортских објеката у јавној својини на територији АП Војводине, укључујући и школске спортске објекте.

Управа за капитална улагања обезбедила је 73,8 милиона динара за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције и санације објеката установа основног образовања и васпитања у јавној својини на територији АП Војводине.

Локалним самоуправама је омогућено да на конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода, обезбеде средства неопходна за изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију система за водоснабдевање, припрему воде за пиће, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. За ову намену обезбеђена су 402 милиона динара.

Управа за капитална улагања обезбедила је 193 милиона динара за подршку пројеката у области локалног и регионалног економског развоја, који доприносе стварању повољних услова за пословање, раст и развој малих и средњих предузећа, као и повећање запослености у Војводини.

Сви јавни конкурси за финансирање и суфинансирање пројеката трајаће до 4. фебруара 2021. године. Детаљне информације о објављеним конкурсима, начину и роковима пријаве, могу се пронаћи на интернет страницама Управе за капитална улагања и Покрајинске владе.

Н1