Почетак » Вести » Србија » Формирање агенције за развој сеоског туризма

Формирање агенције за развој сеоског туризма

Брига о селу и српским домаћинима један је од највжнијих циљева у препороду села. Оснивањем посебног (први пут у историји Србије) Министарства за бригу о селу на челу са Миланом Кркобабићем, Влада Србије је показала да јој је спас и препород српског села један од најважнијих стратешких циљева.

„Купујмо домаће од српског сељака“ коју је Српска Лига иницирала још пре четири године је од велике важности. Посебно што данас постоји општи грађански консензус да су нас српско село и српски сељанин прехранили и прехрањују, ево већ десети месец, откако нас је задесила ова пошаст изазвана коронавирусом. Село је за Србију важно економски, демографски, али и са гео-стратешког и безбедносног становишта.

Формирање агенције за развој сеоског туризма допринеће остваривању развоја сеоског туризма. Рад агенције би имао подршку јавног сектора, ауторитет да покреће промене, могућност утицаја на одлуке и решења надлежних државних органа, стручно особље И развијен механизам директног утицаја на рад организација локалних туристичких менаџера. Овакав модел би пре свега омогућио бољу операционализацију стратешких и планских активности, као што су одељење за развој туристичких производа, за маркетинг, за развој људских ресурса, за инвестиције и инфраструктуру и за развој менаџмента.

Сеоски туризам може да буде не само извор допуне буџета пољопривредног газдинства, већ и значајан фактор очувања и ревитализације сеоских заједница у Србији . Више од 1.000 домаћинстава која се баве сеоским туризмом остварује скоро десет одсто прихода у туризму. Сеоски туризам као породични посао, базира се на вредностима традиционалне сеоске породице а већи ефекат може се постићи удруживањем.

Рад овакве агенције допринеће јачању сарадње између локалних дестинација, боље умрежавање и координација активности, развој перспективних туристичких производа, очување туристичких атрактивности, стандардизацију квалитета, истраживање туристичког тржишта и формирање туристичког информационог система, лакше проналажење средстава за улагања у развој, итд.

Сеоски туризам данас је значајан извор прихода од непољопривредних активности на селу и веома значајан за унапређење руралне екномије.

Остваривање оваког предлога допринеће и привлачењу страних туриста да посећују нашу земљу, а уједно ће омогућити српским домаћинима да кроз пројекте, учествоју у развоју сеоских средина, што ће допринети запослењу сеоског становништва.

Зоран Спасић, потпредседник Српске Лиге