Почетак » Вести » Друштво » Економија » Истраживање: Петина младих без посла

Истраживање: Петина младих без посла

У Србији, од укупног броја незапослених, петину чине млади, показало је истраживање „Млади и предузетништво“, у оквиру пројекта „Наша заједница, наша будућност – Већа сарадња и запошљавање младих“.
Истраживање је спровела Кровна организација младих Србије (КОМС) у партнерству са Београдским центром за људска права, организацијом “М-пеериа” и Националном асоцијацијом практичара и практичарки омладинског рада (НАПОР), саопштио је КОМС.

Највећи број младих као један од основних разлога за самозапошљавање наводи да нису могли да пронађу посао за плату, а новац за започињање сопственог посла су добили од породице или пријатеља, наведено је у саопштењу поводом истраживања које, осим анализе предузетништва младих, садржи и 15 препорука за унапређење политика за развој предузетништва.

Значај пројекта „Наша заједница, наша будућност – Већа сарадња и запошљавање младих“ је подизање свести о потешкоћама са којима се сусрећу млади у Србији у погледу самозапошљавања, али и слање конкретних препорука ресорним институцијама како би се створили што бољи услови за незапослене младе у Србији.

Прва на списку од 15 препорука је да Министарство омладине и спорта дуплира број програма, пројеката или активности усмерених ка младима у склопу Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе.

У складу са тим планом, предлаже се и двоструко већи број програма и пројеката до краја реализације акционог плана и повећање средстава за те намене у износу до 100 милиона динара.

Нова Национална стратегија за младе, сугерисано је у препорукама, мора да препозна младе као посебну категорију и мора да дефинише циљеве, мере и активности да смањи број младих у категорији незапосленх.

Тражи се и јасно дефинисање и стратешки циљ – запошљавање младих особа и повећање броја корисника акционих планова. Једна од препорука је и да нова Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности у стратешке циљеве мора посебно да унесе развој предузетништва младих кроз погодности попут пореских олакшица, лакшег приступа новим тржиштима и унапређења пословног окружења за младе предузетнике.
Млади очекују предузетништво као обавезан предмет у свим средњим школама

Од нове Стратегије развоја образовања млади очекују да „обухвати увођење предузетништва као обавезног предмета у свим средњим школама и на већини факултета“.

Препоручена је израда и усвајање Стратегије развоја женског предузетништва која би ојачала младе жене у предузетништву и креирала боље услове за њих.

Дефинисање младог предузетника треба да буде посебна законска категорија, а сваког младог предузетника требало би ослободити пореза и доприноса у првих 12 месеци пословања, док би за сваког њиховог младог запосленог требало могућити олакшицу од 50 одсто пореза и доприноса.

Препоручено је и да се младим предузетницима и привредним друштвима младих умање комунални рачуни и друге накнаде јавних предузећа за једну трећину, као и да се укине плаћање пореза на добит у првој години уз обавезу да се не смањује број запослених за више од 15 осто.

Препоручено је и омогућавање и повољнијих услова за коришћење финансијских инструмената подстицањем финансијских институција, као и да се кроз измене закона о финансирању локалних самоуправа дефинише добијање и коришћење пословног простора за младе.

Млади предлажу и успостављање јасне законске регулативе за регулисање вентуре цапитал фондова, као и изградњу бизнис инкубатора – у сваком од 27 градова бар по један.

Препоручено је да се Законом о социјалном предузетништву дефинише социјално привредно друштво младих, а последња на листи је препорука опорезивање стопом од 10 одсто за све производе и услуге настале код социјалних привредних друштава младих.

Ова акција део је глобалног пројекта “Подршка Европске уније активном укључивању младих”, који финансира Европска унија и суфинансира Влада Србије, наводи КОНС у саопштењу.

Данас