Почетак » Вести » Војводина » Аутономија: Војвођанске шуме нестају под секиром профита
Photo by Skitterphoto from Pexels

Аутономија: Војвођанске шуме нестају под секиром профита

Војводина је на мапи Европе означена као црвена тачка која ће највише осетити негативне ефекте климатских промена, јер се и поред чињенице да се свега 7,1 одсто њене површине налази под шумама, годишње посече чак око 650.000 кубних метара, док се за пошумљавање издваја изузетно мало новца, пише портал Аутономија.
Из удружења Одбранимо шуме Фрушке горе упозоравају да то значи да је у 2020. години Војводина са шумама у минусу за око 700.000 кубних метара, а прелазак у плус се не назире ни у наредној садној сезони.

„Примарни разлог сече шума је економска вредност, односно задовољење потреба дрвопрерађивачке индустрије за сировином, као и потребе за огревом. Дрвни сортименти су изузетно тражени, потражња је констатно већа од понуде, па је то разлог што се комерцијални модел газдовања шумама наметнуо као доминантан“, изјавила је за Аутономију Драгана Арсић из организације Одбранимо шуме Фрушке горе.

Укупна површина шума и шумског земљишта у Војводини износи више од 175.000 хектара, али је пошумљено око 141.000а хектара.

Из Јавног предузећа „Војводинашуме“ су објаснили да шумско земљиште представљају и површине које није могуће пошумити, као што су баре (које су станиште птица), шумски путеви, противпожарне пруге, пашњаци који су заштићене површине и на којима је забрањено пошумљавање.

Стога се стварна шумовитост налази на нивоу од свега 7,1 одсто. У тој површини су осим Националног Парка Фрушка гора који има 26.000 хектара и шуме горњег Подунавља, шуме Вршачких планина, Босутске шуме као и шуме уз речне токове.

Према речима Марка Маринковића, инжењера шумарства из „Војводинашума“, сеча „увек представља или меру неге, уколико се ради о проредним сечама, или меру обнове, уколико је реч о обнови шума, односно подизању нових шума“.

„Зрела и презрела шума није еколошки ефикасна као млада шума јер када дрво заврши свој животни век почиње да се разграђује и враћа угљеник у атмосферу“, рекао је Маринковић за Аутономију и додао да је важно просторно и временски на шумском подручју равномерно и благовремено обнављати шуму.

Из предузећа Национални парк Фрушка Гора и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду, који имају те надлежности у овој области, нису нам одговорили на питање Аутономије да ли су нега и обнова шума заиста једини мотив сече шума.


Photo by Felix Mittermeier from Pexels

Данас