Удеони кнез Стефан Немања

У периоду знатне потчињености Србије Византији достојанство великог жупана припало је једном од браће Стефана Немања, највероватнијеТихомиру. Остала браћа – Страхимир, Мирослав и Немања, имали су своје удеоне кнежевине и признавали врховну власт великог жупана.

Породица из које је потицао Стефан Немања била је у сродству са породицом српског великог жупана Уроша II, а такође и са дукљанском краљевском породицом. У доба великих метежа у Србији, највероватније после смрти жупана Вукана, Немањин отац Завида склонио се у Дукљу. Ту се у Рибници (Подгорица) родио његов најмлађи син Стефан Немања, који је ту и крштен по католичком обреду, јер у то доба тамо није било православних свештеника.

Када су прилике у Србији постале повољније, Завидина породица се вратила у Рас, где је Немања крштен по православном обреду у цркви Св. Петра и Павла, која и данас постоји.

После заточења и смењивања Десе, велики жупан, свакако уз сагласност и подршку цара Манојла, постаје Завидин син Тихомир, а његова браћа, по устаљеном обичају, удеони кнежеви.

Немањина удеона кнежевина налазила се на истоку српске државе и обухватала је жупе Ибар, Расину, Топлицу и Реке. Приликом једног сусрета у Нишу цар Манојло је Немању обдарио владалачким достојанством (царским саном) и једном жупом – Дубочицом (лесковачки крај), у лични и наследни посед. Стицањем Дубочице, која је до тада била саставни део византијске територије, и добијањем владалачког достојанства, Немања је стекао и већу политичку самосталност у односу на своју браћу, укључујући и великог жупана.

Тај положај Немања је, поред осталог, испољавао и у вођењу верске политике, што је доприносило јачању његовог угледа. Не тражећи сагласност ни своје браће, ни великог жупана што је по обичају требало да учини, Немања је подигао манастир Св. Николе код Куршумлије, а недалеко, на ушћу Косанице у Топлицу, цркву посвећену Богородици. То је, разумљиво, изазвало незадовољство браће, која су га позвала на одговорност и заточила у једну пећину код Раца. Уз помоћ својих присталица, Немања се ослободио, протерао браћу и прогласио се великим жупаном. На том положају налази се Стефан Немања већ 1168. године.

претходна следећа