Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Почетак » Вести » Војводина » Социјално предузетништво у АПВ – Одрживо бизнис решење за социјалне проблеме

Социјално предузетништво у АПВ – Одрживо бизнис решење за социјалне проблеме

„Влада АП Војводине и ресорни секретаријат за привреду препознали су модел социјалног предузетништва као ефикасан концепт којим се смањује незапосленост рањивих категорија,радно и професионално активирају теже запошљиве категорије ,смањује сиромаштво а друштво постаје праведније и хуманије.

Ткз. „ Трећи сектор“ , социјално предузетништво све више у АП Војводини успешно решава проблем незапослености теже запошљивих и рањивих  категорија као што су особе са инвалидитетом, самохрани родитељи,избегла и прогнана лица,жене,млади до 30 год.старији преко 50 год.,војни ветерани,роми….

Модел социјалног предузетништва подразумева радну активацију и ангажман управо наведених теже запошљивих категорија кроз покретање сопственог бизниса(производње или услуга) а којим социјални предузетници прелазе са евиденције НСЗ и социјално угрожене категорије у радно ефикасну и економски независну и друштвено одговорну категорију.

Другим речима овај модел обезбедјује социјално угроженим категоријама да уместо по социјалну помоћ иду на посао  и тиме обезбеде егзистенцију себе и своје породице .

У АП Војводини је модел социјалног предузетништва у експанзији и уз помоћ и подршку покрајинске Владе и ресорног секретаријата за привреду приметни су позитивни ефекти и резултати.

У ишчекивању скорог усвајања закона о социјалном предузетништву у АП Војводини постоји преко 500 (у Р. Србији 1200) различитих облика социјалних предузећа .

Најбројнији облик соц.предузећа су задруге а затим и 16 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,инкубатори,УГ која се баве социјалном заштитом , хуманитарним радом,заштитом животне средине,регионалне развојне агенције, пољопривредна социјална агропредузетничка газдинства,малепородичне занатске радионице…

Сви ови постојећи  облици социјалних предузећа у АП Војводини  ће након усвајања закона о социјалном предузетништву моћи да стекну и званичан статус социјалног предузећа као и бројне бенифиције и подршку државе(ослобадјање дела пореза и доприноса као и пдв,субвенције за унапредјење пословања идр).

Покрајински секретаријат за привреду је од 2016 год. Узео активно учешће и пружио бројне моделе подршке на пољу унапредјења социјалног предузетништва у АП Војводини.

  • Издвојили смо по први пут од 2016 год. директну програмску линију за подршку социјалним предузећима путем субвенција за набавку машина,опреме и репроматеријала .
  • Помогли смо кроз пројектно финансирање рад кластера за социјално предузетништво у АПВ , рад пословних инкубатора и регионалних агенција које имају карактер социјалних предузећа.
  • Активним мерама политике запошљавања издвојили смо средства за јавне радове, новозапошљавањеи самозапошљавање која су помогла у запошљавању рањивих категорија (Особа са инвалидитетом,младих до 30 год.,жена…).Укупан износ подршке : 88.800 000 ,00 динара.
  • Од 2016 до данас , ове мере  су допринеле новом запошљавању близу 2000 особа које су биле социјално и егзистенцијално угрожене.

Влада АПВ и ресорни секретаријат за привреду  је у управо објављеним конкурсима определило и у 2019 год.  12 милиона динара за унапредјење рада социјалних предузећа а значајна средства ће бити усмерена и у наредним позивима за самозапошљавање, новозапошљавање  и јавне радове.

  • У садејству са Едукативним центром у Новом Саду сваке године више стотина особа које спадају у рањиве и теже запошљиве бесплатно стичу нове квалификације,знања и вештине у преко 40 програма обука.
  • Покрајински савет за социјално предузетништво који смо основали прошле године се максимално ангажовао на пољу едукације,промоције и афирмације социјалног предузетништва организовањем бројних стручних скупова , радним обиласцима социјалних предузећа и саветодавном подршком новим социјалним предузетницима.

Наведене мере покрајинске Владе и секретаријата за привреду као и НСЗ,ресорног министарства РС, допринеле су повећању запослености рањивих категорија у 2018 год. Кроз различите програме подршке запослено је 4600 особа са инвалидитетом у АПВ што је свакако велики успех а забележен је и пораст запослености младих до 30 год.и жена.

Из наведеног се јасно се  види да је модел социјалног предузетништва у потпуности одржив и у економском и у друштвено одговорном смислу.Наше је право и обавеза да наставимо подршку постојећим и новим социјалним предузетницима како би смо наставили пут у стварању бољег,хуманијег и привредно- економски снажнијег друштво“ .

Аутор  мр Павле Почуч
Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам