Почетак » Вести » Новосадска топлана: Нова сезона са сниженим ценама грејања и топле воде

Новосадска топлана: Нова сезона са сниженим ценама грејања и топле воде

Директор Новосадке топлане Добросав Арсовић, је данас најавио почетак нове грејне сезоне.

Стручно, економично и ефикасно пословање је, између осталог, резултирало и предлогом Одлуке Новосадске топлане о смањењу цена услуга, на који је Градско веће дало сагласност.
Након ступања на снагу нових цена, испорука топлотне енергије за грејање биће јефтинија за 4,79%, док ће цена испоруке топлотне енергије за припрему топле потрошне воде бити снижена за 6,97%. То конкретно значи да ће, уместо досадашњих 88,86 дин/м2 цена грејања износити 84,60 дин/м2, док ће метар кубни топле потрошне воде уместо досадашњих 225,99 динара, коштати 210,24 динара (цене су исказане без ПДВ-а).

Предлог Одлуке Новосадске топлане на који је Градско веће дало сагласност 20. септембра текуће године, је трећи овакав за годину и по дана. Озбиљном и одговорном политиком Предузећа која резултира континуираним снижењима цена услуга, прекинута је дугогодишња традиција изузетно лоше финансијске ситуације Новосадске топлане и сталних поскупљења услуга као јединог вида излаза из нагомиланих дугова према добављачима енергената и банкама.

„Од 2014. године, када сам постављен за вршиоца дужности, ЈКП Новосадска топлана је била, рекао бих у катастрофалном стању. Тако да смо тешког губиташа, вишегодишњег губиташа, који је у том моменту имао доспеле неизмирене обавезе у износу од преко три милијарде динара. Ми смо данас дошли у ситуацију да смо једно од најбољих јавних предузећау републици Србији“ – рекао је директор Новосадке топлане Добросав Арсовић.

Новосадска Топлана стигла је до шампиона јавног сектора. Новосадска топлана одавно не користи текуће субвенције Града, а од прошле године ни капиталне. Све инвестиције и обавезе Предузеће финансира из сопствених средстава. Топлана је данас ликвидна, солвентна и без икаквих
дугова.

У годишњем извештају „100 нај… привредних друштава у Србији“, који објављује Агенција за привредне регистре, ЈКП „Новосадска топлана“ заузело је 54. место по успешности пословања и налази се међу седам најпрофитабилнијих јавних предузећа у држави. Завидно место Новосадске топлане на листи од више од 100 хиљада привредних друштава, у највећој мери омогућила је чињеница да је остварена добит Предузећа у 2017. години чак 55,1% већа него у 2016. години.

Руководећи се принципима одговорног и рационалног пословања, Новосадска топлана је и ове године шампион јавног сектора. Овакво пословање дало је изванредне резултате – Новосадска топлана је пословну 2017. годину завршила позитивним резултатом у износу од 1,3 милијарде динара.

Додатне приходе у 2017. години у износу од 794 милиона динара, Топлана је остварила продајом електричне енергије из когенерационог постројења на ТО „Запад“. Подсећамо да је то најиновативнији пројекат који је Новосадску топлану поставио на место лидера у земљи, будући да смо прва топлана у Србији са изграђеним когенерационим постројењем.

ЈКП „Новосадска топлана“ ће, до 30. новембра 2018. године, из исказаног резултата за 2017. годину извршити уплату Оснивачу у износу од 646,4 милиона динара. Новосадска топлана на овај начин значајно доприноси напретку Новог Сада, јер не користећи средства из буџета Града Новог Сада, ствара могућност да се та средства преусмере и искористе за унапређење других сегмената комуналног система Града којима је то потребно.


Грађевинска сезона 2018. године

Реализација плана инвестиција Новосадске топлане за ову годину отпочела је 10 априла радовима на изградњи 250 м трасе троцевног вреловода у Коперниковој улици. Поред овога, реконструисано је 360 м трасе вреловода на потезу од Булевара кнеза Милоша према улици Станоја Станојевића, приликом чега је замењено 1.180 м цеви. На Булевару ослобођења реконструисано је 550 м трасе вреловода приликом чега је положено 1.100 м нових цеви, док је у блоку улица Жарка Васиљевића, Стевана Милованова, Трга републике и Шумадијске улице реконструисано 920 м трасе вреловода старог 40 година и замењено је 1.840 м цеви. На Булевару цара Лазара реконструисано је 1150 м трасе главног вода за Лимане I и II приликом чега је замењено 2.300 м цеви.
Радови на реконструкцији вреловодне мреже и прикључака обављали су се и на 850т трасе у Улици Милеве Марић, приликом чега је замењено 2.550 м цеви. Поред овога, реконструисан је и део вреловода у Улици Момчила Тапавице, где је приликом радова на 570 м трасе вреловода замењено 1.710 м цеви.
Машинско-изолатерски радови на реконструкцији 400 м трасе вреловода од раскрснице Футошког пута са Булеваром Слободана Јовановића према Ложионичкој улици су завршени, замењено је 1.200 м цеви и у току су радови на враћању површине у технички исправно стање. Истом динамиком одвијају се радови на 1200 м трасе у блоку Улица Модене, Жарка Зрењанина, Стражиловске и Улице Максима Горког где је у ровове положено 2.400 м нови цеви. У Сремској улици реконструисано је 160 м трасе вреловода и у току су радови на враћању површине у технички исправно стање након замене 320 м цеви.
На Старој Детелинари су у завршној фази машинско-изолатерски радови на реконструкцији 1.390 м трасе вреловода у блоку улица Корнелија Станковића, Браће Могин, Милана Глумца, Калмана Ланга и Руменачке улице, где ће по завршетку радова бити замењено укупно 2.780 м цеви. Планирано је да до краја текуће седмице на овој локацији отпочну радови на враћању површине у првобитно стање.
Планираном динамиком одвијају се радови на реконструкцији 1.425 м трасе вреловода у блоку улица Стевана Мокрањца, др Ђорђа Јоановића, Пастрове и Руменачке улице где ће бити замењено 2.850 м цеви. У блоку улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Ђуре Молнара и Веселина Маслеше ради се на реконструкцији 1.160 м трасе вреловода, односно на замени 2.320 м цеви. Планираном динамиком теку и радови у блоку Банатске и Улице Грчића Миленка, где ће након радова на реконструкцији 1.170т трасе вреловода бити замењено 2.340 м цеви. Настављени су и радови на реконструкцији главног вода за Лимане, на 430т трасе на Булевару цара Лазара од Меркатора до угла са Шекспировом улицом, приликом чега ће бити замењено 1.290 м цеви.
До краја текућег месеца планиран је почетак радова на изградњи вреловодне мреже и прикључака за објекте Клиничког центра Војводине који до сада нису били приључени на систем даљинског грејања Новосадске топлане. Поменути радови обезбедиће поуздано и континуирано снабдевање Клиничког центра топлотном енергијом, док ће отклањање потенцијалних неправилности у раду бити знатно брже и ефикасније.
Уговорени рокови за завршетак радова на вреловоду подразумевају целокупне радове са враћањем површина у технички исправно стање. Радови ни у ком случају неће утицати на почетак и ток грејне сезоне, јер ће машинско-изолатерски радови на свим локацијама бити завршени на време, тачније нове цеви ће бити положене у ровове, повезане на вреловодну мрежу и биће у функцији, како би се за све објекте прикључене на сиситем даљинског грејања Новосадске топлане обезбедила несметана испорука топлотне енергије за грејање.
Сви радови на реконструнцији вреловодне мреже и прикључака у 2018. години финансирани су из сопствених средстава Предузећа, за шта је опредељено милијарду и 70 милиона динара.

Континуирана улагања у модернизацију техничког система

Најзначајнији пројекат Новосадске топлане за 2018. годину је реализација пројекта изградње новог котла на Топлани „Исток“, снаге 60 МW. Сви радови на изградњи новог котла на Топлотном извору „Исток“ ће бити завршени до почетка грејене сезоне.

У складу са стратегијом развоја Топлификационог система Града, изградња новог котла побољшаће енергетску ефикасност, расположивост и поузданост рада Топлане „Исток“, док ће грејање у источном делу града, односно на Подбари, Роткварији и у делу Старог града бити још квалитетније, поготово при веома ниским температурама, када ће ова топлана бити у могућности да покрива оптерећење свог пројектованог конзума. Уговорена вредност радова била је 325 милиона динара и они су у потпуности финансирани из сопствених средстава Предузећа.

Новосадска топлана, као повлашћени произвођач електричне енергије, наставља са спровођењем стратегије коришћења подстицаја за високоефикасну когенерацију. У току су припремне радње за реализацију пројекта реконструкције Топлане „Југ“ и изградњу когенерационог постројења на тој топлани, инсталисане снаге 4 МWе + 4 МWт. Главни предмет реконструкције Топлане „Југ“ је изградња когенерационе електране за високоефикасну комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, која обухвата и грађевинску реконструкцију, измештање анекса, заштиту од буке, санацију крова, изградњу новог циркулационог и котловског постројења за ТПВ, изградњу система хемијске припреме воде, компресорске станице, машинске радионице, система за догревање мазута и других помоћних подсистема.

Електрана на топлани „Југ“ годишње ће производити око 30 милиона киловат-часова електричне и исто толико киловат-часова топлотне енергије. Технолошки концепт когенерационе електране „Југ“ је готово идентичан као и на постојећој електрани „Запад“, која је за првих 17 месеци рада произвела 107 милиона киловат-часова електричне и исто толико топлотне енергије, што је количина „зелене“ енергије довољна за континуирано снабдевање струјом око 18.000 домаћинстава. Процењена вредност пројекта је 500 милиона динара и у целости ће бити финансиран из сопствених средстава Предузећа.

У току су и радови на аутоматизацији топлотних подстаница и обављају се у фазама, у овој години аутоматизује се око 400 подстаница. Улагањем у аутоматизацију подстаница, Новосадска топлана имаће уштеду од око милион евра по грејној сезони. У овој фази радова на аутоматизацији, Новосадска топлана искористила је погодност коју је словеначка влада понудила преко своје канцеларије ЦМСР за пројекте који доприносе енергетској ефикасности, да донира 30% инвестиције. Ове године та донација износи чак 850.000 евра.

Новосадска топлана је предузеће које је ликвидно и поштује рокове за измирење обавеза, како за испоручени гас, тако и за измирење свих осталих доспелих обавеза. Сви радови на изградњи и реконструкцији вреловодне мреже и прикључака у 2018. години финансирају се из сопствених средстава Предузећа. Новосадска топлана није корисник ни текућих ни капиталних субвенција Оснивача, Града Новог Сада, због чега је пример пословања једног јавног комуналног предузећа које реализује велике и значајне пројекте потпуно самостално.

Наведене чињенице у потпуности оправдавају став директора Предузећа господина Добросава Арсовића, да је Новосадска топлана најбоље јавно предузеће у Републици Србији!